top of page

Kardiologická vyšetření 

Provádíme veškerá neinvazivní vyšetření v kardiologii.

Zátěžový test na ergometru

Gym Workout

Naše ordinace je vybavena dvěma přístroji, na kterých jsme schopni provést zátěžový test. Během něj získáváme informace o činnosti srdce, změnách krevního tlaku a dokážeme vyhodnotit úroveň fyzické kondice, odhalit případné poruchy rytmu, pokud jsou vázané na zátěž a také objevit EKG změny, svědčící pro ischemii srdečního svalu.  Vyšetření se také provádí u nemocných před případnou implantací kardiostimulátoru k vyhodnocení schopnosti srdce reagovat na námahu.

Diagnostika a léčba vysokého tlaku

Doctor taking blood pressure of older patient

Vysoký tlak probíhá často skrytě, bez potíží a přitom se stoupajícím věkem je riziko komplikací stále větší. Pouhé jednorázové změření tlaku příliš informací nedá, je potřeba zhodnotit mnoho měření v delším časovém období, nejlépe vlastním měřením u klientů doma. 
Provádíme i 24-hodinový monitoring krevního tlaku moderním a lehkým tlakoměrem, který změří za 24-hodin tlak až padesátkrát a lépe tak ukáže denní profil  krevního tlaku. Lze tak lépe upravit denní schéma medikace.

Ultrazvukové vyšetření

uz_samsung.jpg

Ultrazvuk se stal v posledních čtyřiceti letech nedílnou součástí neinvazivní kardiologické diagnostiky. Na dvou ultrazvukových systémech firem Samsung a Hewlett Packard vyšetřujeme nejen srdce, ale i průtoky krve tepnami končetin, krčními tepnami a také průchodnost žilního systému na dolních končetinách. 
Ultrazvuk srdce (echokardiografie) dává informaci o anatomii jednotlivých struktur srdce, o výkonnosti levé komory a také o kvalitě práce srdečních chlopní.

Monitoring EKG

ekg_holter.jpg

Poruchy srdečního rytmu se mohou vyskytovat jen krátce a zcela nepravidelně a běžné EKG je tudíž nemusí odhalit. Dlouhodobé monitorování EKG (EKG Holter) je vyšetření pomocí záznamníku, který je elektrodami připevněn na těle nejčastěji 24 hodin.  Dokáže tak zaznamenat poruchy, kterých by si jinak pacient nevšiml, například v noci. Vyhodnocení záznamu se provádí následně a výsledek zasíláme odesílajícímu lékaři během dvou dnů.

Klinické kardiologické vyšetření

auscultation.jpg

Jednotlivá vyšetření poskytují jen dílčí informaci o případném onemocnění. Nejdůležitější i v současné úrovni medicíny je anamnéza, tedy vyhodnocení vlastních potíží nemocného s ohledem na jejich charakter, časovou souvislost, vzájemnou vazbu a podobně. Bez dobré anamnézy nelze udělat dobrou diagnózu, to platí v medicíně stále. Nutně pak navazuje klinické vyšetření, tedy pohled, poslech, případně i další metody. Teprve komplexní posouzení anamnézy, klinického vyšetření a výsledků přístrojových vyšetření, případně laboratorních nálezů umožní správnou diagnózu. Bez správné diagnózy pak není dobré léčby.

Vyšetření cév

color.jpg

Dobrý stav tepen a žil je předpoklad správného fungování krevního oběhu. Cévy vyšetřujeme ultrazvukem o vyšší frekvenci s barevným mapováním toku - lze tak zhodnotit kvalitu průtoku tepen krku, tepen dolních končetin, aorty a také žilního systému, což se využívá zejména v diagnostice trombóz a onemocnění žil na dolních končetinách.

bottom of page